ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ KOD RABATOWY!
DARMOWA WYSYŁKA na zamówienia powyżej 250zł

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BUNNEY

 

Dzień dobry!

Jeśli znajdujesz się w tym miejscu to znak, że jesteś zainteresowany naszą ofertą i chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu naszego sklepu. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie poniższy regulamin, który ma na celu przekazanie Ci wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem i realizacją zamówień w sklepie internetowym www.bunney.pl .

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: MONTI MEDIA Urszula Banaś ul. Wałowej 12, 37-300 Leżajsk, NIP:8161309310, REGON: 691600450.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym. 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem sklep@bunney.pl lub numerem tel.: +48 510 010 541.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół sklepu internetowego BUNNEY

 

 

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://bunney.pl/regulamin-sklepu/,
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://bunney.pl/,
 5. Sprzedawca – MONTI MEDIA Urszula Banaś ul. Wałowej 12, 37-300 Leżajsk, NIP: 8161309310, REGON: 691600450

 

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem sklepu, sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem sklepu, kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach sklepu. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki sprzedawcy i kupujących.
 3. Do korzystania ze sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w sklepie. 
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami brutto.

 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem sklepu, sprzedawca świadczy na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz kupującego przez sprzedawcę jest umożliwienie kupującemu złożenia zamówienia w sklepie prowadzącego do zawarcia ze sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w sklepie.  
 3. Jeżeli kupujący zdecyduje się założyć konto w sklepie, sprzedawca świadczy również na rzecz kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie. W koncie przechowywane są dane kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem sklepu / przez cały czas funkcjonowania sklepu, chyba że wcześniej kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 5. Jeżeli kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, sprzedawca świadczy również na rzecz kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym i umowy o przeprowadzenie konsultacji zawierane za pośrednictwem sklepu. 
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze sklepu, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu. Kupujący powinien poinformować sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu, kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@bunney.pl W reklamacji kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 

§4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest kupujący, który posiada konto w sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w sklepie.
 3. Jeżeli kupujący posiada konto w sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.   
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu, z którym kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, kupujący może skontaktować się ze sprzedawcą. 
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli kupującego prowadzące do zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży,
 6. Jeżeli kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. 
 7. W formularzu zamówienia kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających sprzedawcy na podjęcie kontaktu z kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

 

§5 Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi kupujący, chyba że sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez serwis www.przelewy24.pl,  którego właścicielem i operatorem jest PayPro S.A.
  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Poland
  Telefon: +48 61 642 93 44
  E-mail: info@paypro.pl, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 4. Jeżeli kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

§6 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do kupującego oraz nadaniu przesyłki do kupującego zgodnie z wybraną przez kupującego formą dostawy zamówienia. 
 2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu. 
 3. Jeżeli kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

 

§7 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. Aby odstąpić od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  -W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  -W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  -W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  -W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§8 Wyjątki od prawa odstapienia od umowy 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§9 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Kupujący może kontaktować się ze sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 
 9. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych kupującego jest sprzedawca.
 2. Dane osobowe kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, platforma internetowa, programiści, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Z uwagi na korzystanie z systemu mailingowego Mailerlite, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, przekazywane są do UAB „MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa..
 5. Dane osobowe kupującego są przechowywane w bazie sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. 
 6. Uprawnienia kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 7. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://bunney.pl/polityka-prywatnosci/

 

Pliki Cookies podmiotów trzecich:

Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi, które wykorzystują pliki cookies, takich jak:

Google Analytics, Facebook Pixel, MailerLite, widżety społecznościowe: Facebook, LinkedIn, Twitter oraz AddThis.

Google Analytics

Google Analytics jest zewnętrznym narzędziem analitycznym dostarczanym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Narzędzie Google Analytics pozwala właścicielom stron internetowych i aplikacji, poznać zasady korzystania z tych stron www i aplikacji przez użytkowników.

Narzędzie może używać zestawu plików cookie w celu zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny. Gromadzone dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „_ga”.

Oprócz raportowania statystyk użytkowania strony dane zbierane przez Google Analytics mogą również ułatwiać, razem z niektórymi opisanymi wyżej plikami cookie, wyświetlanie bardziej trafnych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Informacje wskazane powyżej, pochodzą ze strony www: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

Okres przechowywania danych o użytkownikach i zdarzeniach powiązanych z plikami Cookies, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami wyświetlania reklam wynosi 26 miesięcy.

Następnie, po zakończeniu okresu przechowywania dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Firma Google uzyskała certyfikat ISO 27001 obejmujący systemy, aplikacje, personel, technologie, procesy i centra danych obsługujące różne usługi Google, w tym Google Analytics.

Wszelkie pozostałe informacje związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Facebook Piksel

Piksel Facebooka jest narzędziem marketingowym dostarczanym przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Narzędzie Facebook Piksel pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.

Jakie zastosowanie ma ww. narzędzie?

Emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców;
Zwiększenie sprzedaży;
Pomiar wyników reklam.
Moja strona www została skonfigurowana z pikselem Facebooka, dlatego to narzędzie uruchomi się za każdym razem, kiedy ktoś podejmie działanie w mojej witrynie. Przykłady działań obejmują dodanie produktu do koszyka, zrobienie zakupów, odwiedzenie kolejnych podstron. Piksel gromadzi te działania (inaczej zdarzenia). Dzięki temu, można zobaczyć działania podejmowane przez użytkowników strony www oraz skorzystać z opcji umożliwiających ponowne dotarcie do nich dzięki przyszłym reklamom.

Informacje wskazane powyżej, pochodzą ze strony www: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Serwis Facebook może wykorzystywać posiadane informacje (w tym informacje o odwiedzanych witrynach, oglądanych reklamach) do tego, by pomagać reklamodawcom i innym partnerom w mierzeniu skuteczności i dystrybucji ich reklam i usług oraz w poznaniu typów osób, które korzystają z ich usług oraz sposobu, w jaki użytkownicy odwiedzają ich witryny, czy korzystają z ich aplikacji i usług.Jeżeli serwis Facebook będzie chciała powiązać te dane z innymi informacjami dotyczącymi użytkownika portalu, informuję, że są to działania, na które jako administrator danych osobowych wyłącznie na moim fanpage’u, nie mam rzeczywistego wpływu.

Wszelkie informacje związane z „Zasadami ochrony danych” dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

MailerLite

MailerLite jest narzędziem do e-marketingu oraz automatyzacji mailingu, które zostało zintegrowane z moją stroną internetową w celu usprawnienia obsługi i dostarczania osobom, które subskrybowały newsletter informacji o moich nowych wpisach blogowych, promocjach i ofertach.

MailerLite jest narzędziem dostarczanym przez UAB „MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa.

W ramach integracji mojej strony internetowej z narzędziem MailerLite przetwarzane są informacje o subskrybentach:

Dane osobowe:
dane identyfikacyjne i kontaktowe(imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail),
zainteresowania lub preferencje osobiste (w tym historia zakupów, preferencje marketingowe i publicznie dostępne media społecznościowe, informacje o Profilu),
informacje IT (adresy IP, dane dotyczące użytkowania, dane z plików cookie, dane dotyczące nawigacji online, dane dotyczące lokalizacji, dane przeglądarki).
W związku z wykonywaniem Usług MailerLite co do subskrybentów newslettera wykorzystuje:

Pliki Cookies, do monitorowania wskaźników odwiedzających MailerLite, takich jak wyświetlenia stron, czas spędzony w witrynie, liczba odwiedzających itp.
Sygnały nawigacyjne w sieci Web: MailerLite dołącza jednopikselowe gify (sygnały nawigacyjne w sieci Web) do wysyłanych przez to narzędzie wiadomości e-mail, które pozwalają gromadzić informacje o otwarciu wiadomości e-mail i adresie IP, typie przeglądarki lub klienta poczty e-mail oraz innych podobnych szczegółach. MailerLite używama danych z tych sygnałów nawigacyjnych do tworzenia raportów o tym, jak przebiegała kampania e-mailowa i jakie działania wykonali subskrybenci, aby uchwycić czas spędzony w Usługach, odwiedzane strony i skuteczność kampanii e-mailowej.
Unikalne identyfikatory i podobne technologie śledzenia: MailerLite może korzystać z innych technologii śledzenia w celu administrowania Usługami, śledzenia ruchów użytkownika w ramach Usług, analizowania trendów, śledzenia zachowań, obsługi ukierunkowanych reklam i gromadzenia informacji demograficznych, w celu pomiaru wydajności kampanii e-mailowych i poprawy funkcji dla określonych segmentów Klientów.
Centra przechowywania danych UAB MailerLite znajdują się w Unii Europejskiej i posiadają certyfikat bezpieczeństwa przechowywania informacji (ISO 27001), a także certyfikat zarządzania usługami IT (ISO 20000).

Wskazane wyżej informacje oraz pozostałe informacje związane z ochroną prywatności znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

 

Widżety społecznościowe

Na mojej stronie internetowej znajdują się wtyczki i inne narzędzia społecznościowe, które prowadzą do takich serwisów społecznościowych jak: Facebook, LinkedIn, Twitter oraz AddThis.

Jeżeli na mojej stronie internetowej klikniesz w widżet Facebook (a także w przycisk „Polub tę stronę”) i LinkedIn, które są dostępne na każdej z podstron, a dodatkowo Twitter oraz AddThis dostępne na podstronie „Wiedza” po przejściu do konkretnego artykułu (przycisk „Udostępnij”), w Twojej przeglądarce zostanie nawiązane połączenie z odpowiednim serwisem społecznościowym. Informacje, które uzyskuje serwis, gdy nie jesteś do niego zalogowany lub nie posiadasz na nim konta to: wyświetlenie mojej strony w Twojej przeglądarce oraz Twój adres IP. Informacje takie są przesyłane i przechowywane na serwerze właściciela danego serwisu społecznościowego. W przypadku zalogowania do odpowiedniego serwisu społecznościowe, zbierane i przetwarzane są dane osobowe na zasadach opisanych w Politykach Prywatności tych serwisów.

Zobacz, jak kwestie związane z ochroną prywatności zostały uregulowane w poszczególnych serwisach społecznościowych:

 


Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

 

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
konto w sklepie internetowym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, firma, NIP art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do momentu usunięcia konta
newsletter adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez  Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

Dodanie Towarów ,,Do ulubionych’’

adres IP 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie

do momentu usunięcie przez Ciebie Towarów z listy ,,Do ulubionych’’

analiza ruchu na stronie Sklepu Internetowego adres IP, lokalizacja

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie Sklepu.

przez 26 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, wiek, płeć, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacja, historia zamówień

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Twoje dane się zdezaktualizowały
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

Inni odbiorcy danych osobowych

PODMIOT

CEL

Operator DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie zamówienia
Operator InPost S.A. z siedzibą w Krakowie Zrealizowanie zamówienia
Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,  Zrealizowanie płatności
Paypal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie płatności
FedEx Express Poland sp. z o.o. ul. z siedzibą Warszawie Zrealizowanie zamówienia
PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu Zrealizowanie płatności
Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie zamówienia
Google Ireland Ltd. (Google Analytics) z siedzibą w Irlandii Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Określanie profilu Klientów – Google AdSense oraz Google Adwords

Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii Analizowanie aktywności Klientów
Google Ireland Ltd. (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com

 

 

§11 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez kupującego bez zgody sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między kupującym a sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego regulaminu, kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2020r.

 

 

 

 

 

Czego szukasz?

AVERY- WELUROWA SUKIENKA HISZPANKA

Ktoś własnie zamówił:

AVERY- WELUROWA SUKIENKA HISZPANKA

10 minut temu z Słupsk