ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I ODBIERZ KOD RABATOWY!
DARMOWA WYSYŁKA na zamówienia powyżej 250zł

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Informacje ogólne:

Urszula Banaś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MONTI MEDIA Urszula Banaś z siedzibą w Leżajsk (37-300) przy ul. Wałowej 12, posiadającą NIP:8161309310 zwaną dalej administratorem lub BUNNEY gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową www.bunney.pl (dalej: witryna) Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Administrator danych osobowych:

Urszula Banaś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MONTI MEDIA Urszula Banaś z siedzibą w Leżajsk (37-300) przy ul. Wałowej 12, posiadającą NIP 8161309310, jest administratorem twoich danych osobowych.

Dane osobowe, które gromadzimy:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak, konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli nie chcesz zawrzeć umowy możesz odwiedzić naszą witrynę bez ujawniania swojej tożsamości i podawania danych osobowych. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które podałeś nam dobrowolnie a które są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i zostały przez Ciebie wprowadzone w momencie rejestracji w sklepie internetowym www.bunney.pl. Przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

W przypadku gdy zapisałaś/zapisałeś się do newslettera przetwarzamy Twoje dane do celów marketingowych za wyraźną Twoją zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie www.bunney.pl poprzez adres mailowy: sklep@bunney.pl.

Twoje dane, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu sklepu www.bunney.pl firmy www.shopify.com,Shopify International Ltd. Kanadyjska korporacja z siedzibami w 151 O’Connor Street, Ground floor, Ottawa, Ontario, Kanada, K2P 2L8.,

Inspektor ochrony danych Shopify:
c/o Intertrust Ireland
2nd Floor 1-2 Victoria Buildings
Haddington Road
Dublin 4, D04 XN32 Ireland, e-mail: contract_notices@shopify.com , (zwaną dalej „Operatorem”). Operator w świetle RODO jest podmiotem przetwarzającym dane. Połączenie ze sklepem odbywa się w sposób szyfrowany, czego dowodem jest odpowiednia informacja obok paska adresu w Twojej przeglądarce. Www.bunney.pl oraz operator chronią dane osobowe klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.

Informacje, które dostarczasz:

BUNNEY wymaga podania następujących danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży:

Imię,
nazwisko,
miejsce zamieszkania (adres do doręczeń)
adres e-mail,
numer telefonu,
IP,
Oprócz informacji niezbędnych w celu zawarcia umowy www.bunney.pl przetwarza również poniższe informacje:

Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się kontaktować z www.bunney.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na witrynie lub kontaktując się ze za pośrednictwem tradycyjnej poczty, telefonu lub innych środków poza sieciowych podanych na stronie internetowej www.bunney.pl.
Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo.
Informacje, które udostępniasz w swoich postach: Możesz udostępniać dane osobowe, gdy umieszczasz na witrynie opinie, lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji.
Informacje, jakie zbieram automatycznie

Niektóre informacje gromadzone są automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poświęconej cookies, nie oznacza to, jednak, że Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Informacje te zawierają między innymi:

adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy), adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej, konkretne działania podejmowane w witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku, Instagram (i inne) umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania,
wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na witrynie, czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na witrynie, rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego, rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID), informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies.


W jakim celu potrzebne są Twoje dane:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Dla potrzeb realizacji umowy sprzedaży
Zarządzania i usprawniania działalności, przez co rozumie się w szczególności zarządzanie i usprawnianie witryny, podstawą prawną tego przetwarzania będzie jest prawnie uzasadniony interes www.bunney.pl.
Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumie się odpowiedzi na adresowane zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub prawnie uzasadniony interes www.bunney.pl.
Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumie się rozpatrywanie roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub www.bunney.pl– w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub prawnie uzasadniony interes www.bunney.pl.
Realizacji obowiązków jakie nakładają na www.bunney.pl przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na www.bunney.pl.


Udostępnianie Twoich Danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

dostawcom usług kurierskich i pocztowych,
dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową, hosting
dostawcom technologii wykorzystywanych przez witrynę,
dostawcom usług księgowych, platformie płatniczej,
innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.
Każde przekazanie Twoich danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i dotyczy zakresu niezbędnego do realizacji celu w jakim dane są przekazywane. www.bunney.pl nie przekazuje Twoich danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Twoje dane mogę być udostępniane również w następujących okolicznościach:

jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że www.bunney.pl musi udostępnić dane osobowe dla celów wymiaru sprawiedliwości;
jeżeli www.bunney.pl musi udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
Każdorazowo udostępniany będzie możliwie jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na www.bunney.pl obowiązków.

Posiadasz prawo do:

dostępu do treści swoich danych osobowych
prawo ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych
cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, ilekroć jego podstawą jest prawnie uzasadniony interes www.bunney.pl.

Realizację praw umożliwiamy za wykorzystaniem kontaktu do administratora danych osobowych e-mail: sklep@bunney.pl lub w formie listownej na adres: MONTI MEDIA Urszula Banaś Leżajsk (37-300) ul. Wałowej 12. Realizacja Twoich praw będzie realizowana ze szczególną uwagą, a o podjętych działaniach zostaniesz poinformowany w ciągu jednego miesiąca.

www.bunney.pl przechowuje Twoje dane osobowe do momentu:

Dane osobowe klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi, lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).
Dane osobowe klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.bunney.pl przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Ciasteczka – Cookies

Aby ułatwić korzystanie z witryny, www.bunney.pl używa „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego www.bunney.pl używa ciasteczek?

Ciasteczek używa w celach:

zapewnienia Ci dostępu do oferowanych zajęć jakich poszukujesz na naszych witrynach,
udoskonalenia witryny i usługi,
zapewnić bezpieczeństwa na witrynie,
lepszego przedstawienia www.bunney.pl
do realizacji usługi wyróżniamy cookies:

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których chcesz skorzystać.

Funkcjonalne – pozwalają mi na analizę w jaki sposób korzystasz z witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz,

ciasteczka (ciasteczka niezbędne).

Ciasteczka te są ściśle związane z działaniem Witryny i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony.

Opt–out: Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności Witryny.

Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne).

Witryna korzystają z usługi usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google będzie analizować korzystanie z witryny przez Ciebie, co pozwoli na ulepszenie witryny. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z witryny (np. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie udostępniane w postaci zanonimizowanej. Zbierana dane nie będą kojarzone z Twoim pełnym adresem IP w ramach tego procesu. Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu IP. Ponadto, Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU–US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).

Opt–out: Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem.

Google AdWords (ciasteczka reklamowe/biznesowe).

Witryna korzysta z Google AdWords w celu reklamy produktów i usług w Internecie. Adwords będzie wyświetlał reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach bazując na tym z jaką częścią Witryn się zapoznałeś. W tym celu będą wykorzystywane ciasteczka które zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu. Ciasteczka te W ŻADEN SPOSÓB NIE POZWALAJĄ NA ZIDENTYFIKOWANIE CIEBIE ALBO NA UZYSKANIE DOSTĘPU DO TWOJEGO URZĄDZENIA.

Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Google kliknij tutaj.

Opt–out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Pliki Cookies podmiotów trzecich:

Administrator korzysta z zewnętrznych narzędzi, które wykorzystują pliki cookies, takich jak:

Google Analytics, Facebook Pixel, MailerLite, widżety społecznościowe: Facebook, LinkedIn, Twitter oraz AddThis.

Google Analytics

Google Analytics jest zewnętrznym narzędziem analitycznym dostarczanym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Narzędzie Google Analytics pozwala właścicielom stron internetowych i aplikacji, poznać zasady korzystania z tych stron www i aplikacji przez użytkowników.

Narzędzie może używać zestawu plików cookie w celu zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny. Gromadzone dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Głównym rodzajem plików cookie używanych przez Google Analytics jest „_ga”.

Oprócz raportowania statystyk użytkowania strony dane zbierane przez Google Analytics mogą również ułatwiać, razem z niektórymi opisanymi wyżej plikami cookie, wyświetlanie bardziej trafnych reklam w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Informacje wskazane powyżej, pochodzą ze strony www: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

Okres przechowywania danych o użytkownikach i zdarzeniach powiązanych z plikami Cookies, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami wyświetlania reklam wynosi 26 miesięcy.

Następnie, po zakończeniu okresu przechowywania dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Firma Google uzyskała certyfikat ISO 27001 obejmujący systemy, aplikacje, personel, technologie, procesy i centra danych obsługujące różne usługi Google, w tym Google Analytics.

Wszelkie pozostałe informacje związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Facebook Piksel

Piksel Facebooka jest narzędziem marketingowym dostarczanym przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Narzędzie Facebook Piksel pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.

Jakie zastosowanie ma ww. narzędzie?

Emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców;
Zwiększenie sprzedaży;
Pomiar wyników reklam.
Moja strona www została skonfigurowana z pikselem Facebooka, dlatego to narzędzie uruchomi się za każdym razem, kiedy ktoś podejmie działanie w mojej witrynie. Przykłady działań obejmują dodanie produktu do koszyka, zrobienie zakupów, odwiedzenie kolejnych podstron. Piksel gromadzi te działania (inaczej zdarzenia). Dzięki temu, można zobaczyć działania podejmowane przez użytkowników strony www oraz skorzystać z opcji umożliwiających ponowne dotarcie do nich dzięki przyszłym reklamom.

Informacje wskazane powyżej, pochodzą ze strony www: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Serwis Facebook może wykorzystywać posiadane informacje (w tym informacje o odwiedzanych witrynach, oglądanych reklamach) do tego, by pomagać reklamodawcom i innym partnerom w mierzeniu skuteczności i dystrybucji ich reklam i usług oraz w poznaniu typów osób, które korzystają z ich usług oraz sposobu, w jaki użytkownicy odwiedzają ich witryny, czy korzystają z ich aplikacji i usług.Jeżeli serwis Facebook będzie chciała powiązać te dane z innymi informacjami dotyczącymi użytkownika portalu, informuję, że są to działania, na które jako administrator danych osobowych wyłącznie na moim fanpage’u, nie mam rzeczywistego wpływu.

Wszelkie informacje związane z „Zasadami ochrony danych” dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

MailerLite

MailerLite jest narzędziem do e-marketingu oraz automatyzacji mailingu, które zostało zintegrowane z moją stroną internetową w celu usprawnienia obsługi i dostarczania osobom, które subskrybowały newsletter informacji o moich nowych wpisach blogowych, promocjach i ofertach.

MailerLite jest narzędziem dostarczanym przez UAB „MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa.

W ramach integracji mojej strony internetowej z narzędziem MailerLite przetwarzane są informacje o subskrybentach:

Dane osobowe:
dane identyfikacyjne i kontaktowe(imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres e-mail),
zainteresowania lub preferencje osobiste (w tym historia zakupów, preferencje marketingowe i publicznie dostępne media społecznościowe, informacje o Profilu),
informacje IT (adresy IP, dane dotyczące użytkowania, dane z plików cookie, dane dotyczące nawigacji online, dane dotyczące lokalizacji, dane przeglądarki).
W związku z wykonywaniem Usług MailerLite co do subskrybentów newslettera wykorzystuje:

Pliki Cookies, do monitorowania wskaźników odwiedzających MailerLite, takich jak wyświetlenia stron, czas spędzony w witrynie, liczba odwiedzających itp.
Sygnały nawigacyjne w sieci Web: MailerLite dołącza jednopikselowe gify (sygnały nawigacyjne w sieci Web) do wysyłanych przez to narzędzie wiadomości e-mail, które pozwalają gromadzić informacje o otwarciu wiadomości e-mail i adresie IP, typie przeglądarki lub klienta poczty e-mail oraz innych podobnych szczegółach. MailerLite używama danych z tych sygnałów nawigacyjnych do tworzenia raportów o tym, jak przebiegała kampania e-mailowa i jakie działania wykonali subskrybenci, aby uchwycić czas spędzony w Usługach, odwiedzane strony i skuteczność kampanii e-mailowej.
Unikalne identyfikatory i podobne technologie śledzenia: MailerLite może korzystać z innych technologii śledzenia w celu administrowania Usługami, śledzenia ruchów użytkownika w ramach Usług, analizowania trendów, śledzenia zachowań, obsługi ukierunkowanych reklam i gromadzenia informacji demograficznych, w celu pomiaru wydajności kampanii e-mailowych i poprawy funkcji dla określonych segmentów Klientów.
Centra przechowywania danych UAB MailerLite znajdują się w Unii Europejskiej i posiadają certyfikat bezpieczeństwa przechowywania informacji (ISO 27001), a także certyfikat zarządzania usługami IT (ISO 20000).

Wskazane wyżej informacje oraz pozostałe informacje związane z ochroną prywatności znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policyWidżety społecznościowe

Na mojej stronie internetowej znajdują się wtyczki i inne narzędzia społecznościowe, które prowadzą do takich serwisów społecznościowych jak: Facebook, LinkedIn, Twitter oraz AddThis.

Jeżeli na mojej stronie internetowej klikniesz w widżet Facebook (a także w przycisk „Polub tę stronę”) i LinkedIn, które są dostępne na każdej z podstron, a dodatkowo Twitter oraz AddThis dostępne na podstronie „Wiedza” po przejściu do konkretnego artykułu (przycisk „Udostępnij”), w Twojej przeglądarce zostanie nawiązane połączenie z odpowiednim serwisem społecznościowym. Informacje, które uzyskuje serwis, gdy nie jesteś do niego zalogowany lub nie posiadasz na nim konta to: wyświetlenie mojej strony w Twojej przeglądarce oraz Twój adres IP. Informacje takie są przesyłane i przechowywane na serwerze właściciela danego serwisu społecznościowego. W przypadku zalogowania do odpowiedniego serwisu społecznościowe, zbierane i przetwarzane są dane osobowe na zasadach opisanych w Politykach Prywatności tych serwisów.

Zobacz, jak kwestie związane z ochroną prywatności zostały uregulowane w poszczególnych serwisach społecznościowych:

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
AddThis: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.htmlNa naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
konto w sklepie internetowym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, firma, NIP art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną do momentu usunięcia konta
newsletter adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez  Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

Dodanie Towarów ,,Do ulubionych’’

adres IP 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie

do momentu usunięcie przez Ciebie Towarów z listy ,,Do ulubionych’’

analiza ruchu na stronie Sklepu Internetowego adres IP, lokalizacja

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie Sklepu.

przez 26 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, wiek, płeć, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacja, historia zamówień

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Twoje dane się zdezaktualizowały
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 

 Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta).

Inni odbiorcy danych osobowych

PODMIOT

CEL

Operator DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie zamówienia
Operator InPost S.A. z siedzibą w Krakowie Zrealizowanie zamówienia
Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,  Zrealizowanie płatności
Paypal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie płatności
FedEx Express Poland sp. z o.o. ul. z siedzibą Warszawie Zrealizowanie zamówienia
PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu Zrealizowanie płatności
Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie zamówienia
Google Ireland Ltd. (Google Analytics) z siedzibą w Irlandii Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii

Określanie profilu Klientów – Google AdSense oraz Google Adwords

Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii Analizowanie aktywności Klientów
Google Ireland Ltd. (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com

 

Czego szukasz?

ELESE- ELEGANCKA SUKIENKA BUTELKOWA ZIELEŃ

Ktoś własnie zamówił:

ELESE- ELEGANCKA SUKIENKA BUTELKOWA ZIELEŃ

10 minut temu z Słupsk